fbpixel

Bestaat er nog een 3-6-9-contract voor mijn huurwoning?

20-10-2023
Bestaat er nog een 3-6-9-contract voor mijn huurwoning?

Binnen de huurwetgeving zijn er 2 soorten huurcontracten voor woningen: korte en lange termijn. In de volksmond wordt het huurcontract lange termijn nog altijd een 3-6-9-contract genoemd, maar hoe zit dat nu anno 2023?

Het 3-6-9-contract: de oorsprong van de naam

In de wereld van vastgoed en huurovereenkomsten komt het 3-6-9-contract vaak voor, maar waar komt die naam eigenlijk vandaan? Het ontleent zijn naam aan de traditionele Belgische huurtermijnen, die oorspronkelijk drie, zes en negen jaar bedroegen. Ondanks dat het 3-6-9-contract niet meer bestaat, wordt deze term nog vaak gebruikt in de volksmond.

Soorten huurcontracten 2023

Binnen de huidige wetgeving betreffende huurcontracten zijn er twee belangrijke categorieën: het huurcontract van korte en lange duur. We bespreken de essentie van deze huurovereenkomsten, inclusief bijkomende regels met betrekking tot opzeggingen en beëindigingen.

Huurcontract van korte duur

De eerste variant is een contract met beperkte looptijd. Deze contracten hebben een maximale duur van 3 jaar. De huur kan slechts éénmaal, enkel schriftelijk en onder dezelfde voorwaarden, worden verlengd zonder dat de totale duur van de huur langer dan drie jaar mag zijn. De huurovereenkomst loopt op zijn einde wanneer één van de partijen minstens drie maanden voor het verstrijken van de overeenkomst opzegt.

De huurder kan de overeenkomst op ieder tijdstip opzeggen met vervolgens inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. De opzeg neemt een aanvang de eerste dag van de maand die volgt op de maand tijdens welke de opzegging wordt gedaan. De huurder is wel een vergoeding verschuldigd van anderhalve, één of een halve maand huur naargelang de huurovereenkomst een einde neemt gedurende het eerste, tweede of het derde jaar.

Als er geen tijdige opzeg is gedaan, geen geldige verlenging heeft plaatsgevonden, of indien de huurder in het pand blijft zonder enig verzet van de verhuurder, wordt de huurovereenkomst geacht automatisch te zijn verlengd voor een periode van negen jaar vanaf de datum waarop de oorspronkelijke kortlopende huurovereenkomst in werking is getreden. Dit geldt zelfs als er sprake is geweest van de intentie om een nieuwe huurovereenkomst aan te gaan. In dit geval blijven de huurprijs en alle andere voorwaarden onveranderd ten opzichte van de oorspronkelijke kortlopende overeenkomst. 

Huurcontract van lange duur (3-6-9-contract)

Wanneer een huurovereenkomst een looptijd heeft van meer dan 3 jaar, dan wordt deze overeenkomst automatisch geclassificeerd als een lange-termijn overeenkomst, specifiek een contract van 9 jaar. In de volksmond wordt het contract van lange duur vaak nog het 3-6-9-contract genoemd. 

BEËINDIGING DOOR DE VERHUURDER

De verhuurder kan enkel vervroegd een einde stellen aan de huurovereenkomst om de hierna vermelde redenen:

1. Ten allen tijde en met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden, indien hij voornemens is het goed zelf persoonlijk en werkelijk te betrekken.

2. De verhuurder kan eveneens vervroegd een einde stellen aan de huurovereenkomst om het goed persoonlijk en werkelijk te laten betrekken door zijn afstammelingen, zijn aangenomen kinderen, zijn bloedverwanten in opgaande lijn, zijn echtgenoot of wettelijk samenwoner, door diens afstammelingen, bloedverwanten in opgaande lijn en aangenomen kinderen, door zijn bloedverwanten in de zijlijn en de bloedverwanten in de zijlijn van zijn echtgenoot of wettelijk samenwoner tot in de derde graad mits een opzegtermijn van zes maanden. In dat laatste geval kan de opzeg te allen tijde gegeven worden maar mag de opzeggingstermijn niet verstrijken voor het einde van de eerste driejarige periode vanaf de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

3. Ten allen tijde en met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden, met dien verstande dat de opzeggingstermijn niet kan verstrijken voor het einde van de eerste driejarige periode vanaf de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, indien hij het goed wenst weder op te bouwen, te verbouwen of te renoveren.

4. Bij het verstrijken van de eerste en de tweede driejarige periode, en met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden, zonder dat hij enige reden moet opgeven. De verhuurder moet dan wel een schadevergoeding betalen van negen of zes maand huur, al naargelang de overeenkomst een einde neemt bij het verstrijken van respectievelijk de eerste of de tweede driejarige periode. 

BEËINDIGING DOOR DE HUURDER

De huurder krijgt de mogelijkheid de huurovereenkomst op ieder moment te beëindigen, met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.

Indien de huurder de huurovereenkomst beëindigd binnen het eerste jaar, is de huurder verplicht om de verhuurder 3 maanden schadevergoeding (huur) te betalen. In het 2de jaar bedraagt deze schadevergoeding 2 maanden huur en in het 3 de jaar 1 maand huur. Na 3 jaar vervalt deze schadevergoeding, maar de opzegtermijn van 3 maanden blijft van kracht. 

Immo Point staat voor je klaar!

Dit artikel is een samenvatting van de meer uitgebreide woninghuurwetgeving. Voor meer en gedetailleerde informatie verwijzen wij jou graag door naar de Immo Point makelaar in jouw buurt.

Blijf op de hoogte

Om deze functie te gebruiken dient u ingelogd te zijn.

Login / maak een account aan