<<<<<<< HEAD facebook ======= fbpixel >>>>>>> live
image

DISCLAIMER

1. WETTELIJKE VERMELDINGEN

Elk bezoek aan de website www.immopoint.be en het gebruik daarvan, is onderworpen aan deze wettelijke vermeldingen. Het bezoek en gebruik van de website houdt automatisch in dat u deze wettelijke vermeldingen aanvaardt. Immo Point Network behoudt zich het recht voor om deze wettelijke vermeldingen, op elk ogenblik te wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze wettelijke vermeldingen regelmatig te consulteren.

2. INFORMATIE OVER IMMO POINT NETWORK

Deze website wordt beheerd en uitgebaat door Immo Point Network, met een maatschappelijke zetel aan de Turnhoutsebaan 75, 2970 Schilde, België. Immo Point Network is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0632.998.937 en draagt als BTW-identificatienummer BE0632.998.937.

Immo Point Network treedt op als verwerker van de data aangeleverd door de kantoren welke deel uitmaken van het Immo Point Network.  (hierna samen “Immo Point” of “Immo Point Network” genoemd) Elk huidig en toekomstig Immo Point kantoor dat deel uitmaakt van het Immo Point Network is juridisch en financieel onafhankelijk.

3. CONTACT

Als u een vraag heeft over vastgoed – bijvoorbeeld omdat u meer informatie wil over een bepaald pand of uw eigendom wil verkopen of verhuren – kan u terecht bij een kantoor dat deel uitmaakt van het Immo Point Network. Bij elk vastgoedeigendom op de website wordt vermeld welk kantoor het betreffende vastgoed beheert. Elk kantoor is juridisch en financieel onafhankelijk.
 

Kantoor: Immo Point NV 

Immo Point Schilde: Turnhoutsebaan 75, 2970 Schilde, 03 383 50 60

Immo Point Schelde: Londenstraat 38, 2000 Antwerpen, 03 210 95 75

Kantoor: Lahuis Vastgoed BVBA

Immo Point Lahuis: Bredabaan 391, 2990 Wuustwezel, 03 240 11 99

Kantoor: Vandaele Vastgoedmakelaars BVBA

Immo Point Vandaele: Paalstraat 4, 2900 Schoten, 03 210 32 30

Kantoor: Topo Vastgoed BVBA

Immo Point Topo: Oudebaan 31 bus 2 75, 2240 Zandhoven, 03 466 10 10

Kantoor: Immo Frank Verhoeven BVBA

Immo Point Verhoeven: Kerkplein 2 bus 1, 2330 Merksplas, 014 63 50 52

Kantoor: Mathias Vastgoed

Pastoor Mellaertsstraat 12, 2220 Heist-op-den-Berg, 015 22 11 11

Voor algemene of niet-vastgoedgerelateerde vragen kan u Immo Point Network bereiken via het volgende e-mailadres: info@immopoint.be.

4. BESCHRIJVING EN DOEL VAN DE WEBSITE

Met deze website biedt Immo Point Network u in essentie het volgende aan:

Informatie over de aangeboden diensten van de verschillende kantoren behorende tot het Immo Point Network, zoals advies en begeleiding bij de aan- en verkoop van vastgoed, de huur en verhuur van vastgoed, beheer van gebouwen en mogelijke investeringen;

Een overzicht van het vastgoed (te koop of te huur) in de portefeuille van de verschillende kantoren behorende tot het Immo Point Network, voorzien van detailinformatie van elk eigendom en de mogelijkheid om contact op te nemen met het beherende kantoor;

Een communicatieplatform tussen u en de verschillende Immo Point kantoren, waar u informatieverzoeken kan delen en op verschillende wijzen contact op kan nemen met elk van de verschillende Immo Point kantoren;

Verschillende digitale diensten, waarmee de kantoren behorende tot het Immo Point Network u op de hoogte wil brengen van hun vastgoedaanbod.

5. INBREUK OP VOORWAARDEN

Indien u inbreuk maakt op deze voorwaarden of de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, dan kan Immo Point Network u de toegang ontzeggen zonder voorafgaande mededeling.

6. HET VASTGOEDAANBOD

Immo Point Network en alle Immo Point kantoren leveren maximale inspanningen om de online beschikbaarheid van haar vastgoedaanbod volledig te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare vastgoed. Toch valt het niet uit te sluiten dat er op de site vastgoed als beschikbaar wordt aangeduid, dat op dat ogenblik van het online bezoek niet langer beschikbaar is. Daarom kan u de online voorstelling van het vastgoedaanbod van de verschillende Immo Point kantoren op de website alleen als indicatief en contractueel niet-bindend beschouwen. U kan Immo Point Network of elk individueel Immo Point kantoor dan ook niet aansprakelijk stellen als één of meerdere eigendommen onbeschikbaar zijn. Elk Immo Point kantoor doet er alles aan om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en presenteren op de website van Immo Point Network. Toch is het mogelijk dat bepaalde gegevens van het aanbod nog wijzigen na verloop van tijd. Daarom zijn de foto’s en technische gegevens van het aanbod op de website slechts indicatief.

7. BEROEPSINSTITUUT VOOR MAKELAARS

De vastgoedmakelaars verbonden aan de kantoren van Immo Point Network, vermeld onder art. 3, zijn onderworpen aan de BIV-plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (www.biv.be/plichtenleer). Elke kantoor is juridisch en financieel onafhankelijk. Voor meer informatie over het BIV, de plichtenleer en de vastgoedmakelaars verbonden aan het  Immo Point Network kan u terecht in één van de kantoren van het Immo Point Network (zie art. 3) en op de website van het BIV: www.biv.be. Daarnaast kan u terecht bij de toezichthoudende autoriteit, op de Luxemburgstraat 16B in Brussel (1000).

8. COPYRIGHT

Door gebruik te maken van deze website van Immo Point Network erkent u uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van het Immo Point Network. Deze website wordt beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht betreffende softwareprogramma’s en het databankenrecht. Dat geldt onder andere voor de lay-out, teksten, logo’s, illustraties en foto's, maar ook voor de vormgeving van de website. Elke kopie of reproductie of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Immo Point Network of het desbetreffende Immo Point Kantoor. 

9. AANSPRAKELIJKHEID

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 8 en 9 van deze wettelijke vermeldingen, wordt de volledige aansprakelijkheid van Immo Point Network en haar Immo Point kantoren beperkt tot eventuele rechtstreekse schade, met uitsluiting van enige onrechtstreekse schade. Onder onrechtstreekse schade kan u onder andere denken aan winstderving, commercieel verlies, verhoogde kosten, verlies van gegevens, verlies van een kans, tekorten of elke andere vorm van onrechtstreekse schade. In elk geval wordt de totale eventuele schade waarvoor Immo Point Network of een Immo Point kantoor aansprakelijk kan worden gesteld beperkt tot 1.000 euro. Daarnaast kan u Immo Point Network of een Immo Point kantoor niet aansprakelijk stellen voor schade die inherent is aan het gebruik van internet, zoals bijvoorbeeld een onderbreking van de beschikbaarheid of een virus.

10. HYPERLINKS NAAR INHOUD VAN DERDEN

In bepaalde rubrieken bevat www.immopoint.be hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Immo Point Network is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. De uitbaters van die websites zijn de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze aanbieden op hun website. Ook voor wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen en andere relevante regelgevingen.

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van www.immopoint.be is de Belgische wet van toepassing. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

image
Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken.

Meer weten Verder gaan