fbpixel

Immo Point | Eerste kopersgids

immopoint

HUURDERSGIDS:
Wat je moet weten voor je gaat huren

Een woning huren is vaak de eerste stap in je eigen woonavontuur. Een spannende stap is het zeker. Van rechten en plichten, tot omgaan met de huisbaas en je budget bepalen: het is allemaal ontzettend belangrijk om te weten vooraleer je aan huren begint. In deze gids voor huurders ontdek je de antwoorden op de verschillende vragen waarmee je geconfronteerd kan worden tijdens, voor en na het huren van een pand.

image-text

Heb je na het lezen van deze gids nog vragen?

Heb je na het lezen van deze huurdersgids nog vragen? Of wil je begeleiding bij je zoektocht naar een geschikte huurwoning?

De Immo Point Vastgoedadviseurs zijn er voor jou! Als onafhankelijke partij bieden wij advies in elke fase van je huurproject. Zo kan je er altijd op vertrouwen dat het complete proces verloopt zoals het hoort.

1. Bepaal je woonbudget en de huurkosten

Vooraleer je op zoek gaat naar een geschikte huurwoning is het belangrijk om te weten hoeveel je maandelijks kan uitgeven. Niet alleen aan huur, maar ook aan wonen in het algemeen. Wonen is dan ook over het algemeen duur geworden. In deze gids focussen we ons even op de kosten die bij het huren zelf komen kijken.

 • De huur: Dat is de effectieve prijs die je betaalt voor de woning. De huurprijs hangt van veel factoren af. Denk maar aan de grootte van het pand, de staat ervan en ook de stad of het dorp waar het zich bevindt.
 • De huurkosten: Dit zijn alle extra kosten die boven op de huur komen, zoals nutsvoorzieningen en gemeenschappelijke kosten.
image-text

Mag de verhuurder de huur zomaar opslaan?

Kort gezegd, neen. De huurprijs die wordt vastgelegd in het huurcontract is de huurprijs die blijft gelden gedurende de volledige looptijd van het contract. Je huurder heeft wel het recht om (bij een huurcontract van negen jaar) na elke periode van drie jaar de huur te herbekijken. Dit moet wel altijd in onderling overleg met jou gebeuren. De verhuurder moet ook kunnen aantonen dat de huurverhoging verantwoord is - bijvoorbeeld na een grote energetische aanpassing. Ben je niet akkoord en wil je in het pand blijven wonen? Dan moet de vrederechter uitsluitsel brengen.

text-image-collection

Wat zijn de nutsvoorzieningen?

Onder de nutsvoorzieningen reken je de vaste kosten voor water, gas en elektriciteit. Wanneer je huurt in een appartementsgebouw kan het zijn dat je met een individuele of gedeelde meter te maken krijgt.

 • Bij een gedeelde meter worden de kosten die je moet bijdragen geschat in je huurcontract. Je betaalt dan een forfaitair bedrag voor jouw deel van de rekening, naast de huur. 
 • Zijn er individuele meters voorzien? Dan moet je zelf intekenen bij de watermaatschappij en een elektriciteitsleverancier. Je betaalt dan gewoon op basis van je gebruik. 

Ontdekken hoe hoog je energiekosten kunnen oplopen? Met de V-test van de VREG kan je heel makkelijk een simulatie maken en verschillende energiecontracten met elkaar vergelijken.

text-image-collection

Wat zijn gemeenschappelijke kosten?

Naast nutsvoorzieningen, kan het zijn dat je gemeenschappelijke kosten moet betalen wanneer je een gebouw deelt met andere huurders. Die kosten kunnen uiteenlopend zijn, maar hebben vaak betrekking op de gemeenschappelijke delen. Die kosten moeten duidelijk aangegeven staan in je huurcontract. Enkele vaak voorkomende voorbeelden van zulke kosten zijn:

 • Het onderhoud van de lift
 • De elektriciteit van lampen in de gangen, de parlofoon
 • De schoonmaak van de gemeenschappelijke delen
 • Het mooi houden van een gemeenschappelijke tuin of binnenplaats 

2. Op zoek gaan naar een huurpand

Besloten hoeveel je maandelijks kan uitgeven aan huur en huurkosten? Dan kan je beginnen zoeken naar een geschikte woning. Kijk rond op immowebsites of in ons aanbod aan huurwoningen. Als je een zoekopdracht aanmaakt bij Immo Point, blijf je als eerste op de hoogte van nieuwe panden. Als VIP krijg jij ze zelfs te zien 48 uur voor ze op de zoekertjesmarkt terechtkomen! 

Net zoals bij de aankoop van een huis, is het belangrijk om tijdens een bezoek goed op te letten op bepaalde factoren. Je wilt natuurlijk niet alleen aangenaam wonen, maar ook veilig. Enkele zaken waar je dus best op let, zijn …

 • Zijn de stopcontacten, zekeringen en elektriciteitskabels in goede staat?
 • Zijn er vochtplekken op de muur of plafond? Ook een muffe geur kan wijzen op vochtproblemen.
 • Is de EPC-score gunstig? Dit verplichte document geeft het energieverlies en de isolatie van een pand weer. Hoe beter de score, hoe kleiner het energieverlies en hoe beter de isolatie. Dat is vooral in de wintermaanden van belang, om hoge elektriciteitskosten te vermijden.
 • Welke type verwarming is er aanwezig?
 • Zijn er rookmelders aanwezig? Dit is verplicht.
 • Is er een individuele meter voor gas, elektriciteit en water?
 • Vind je alles wat je nodig hebt in de nabije omgeving? Scholen, openbaar vervoer, een supermarkt, parking … Maak op voorhand een lijstje van de omgevingsvoorwaarden die van belang zijn voor jou. 
text-image

Mag een verhuurder jouw kandidatuur weigeren?

Kan je de prijs van een huurpand onderhandelen?

In principe wel, maar het is niet gangbaar om een huurprijs te onderhandelen. Je kan er dus niet vanuit gaan dat je een positieve reactie zal krijgen op je onderhandelingsverzoek. Heb je écht interesse in een pand, maar lijkt de huurprijs je te hoog? Dan kan je een redelijk tegenvoorstel bieden. Zorg er wel voor dat je gefundeerde tegenargumenten kan aandragen. 

In principe heeft een verhuurder het recht om te kiezen aan wie die zijn woning verhuurt. Het weigeren van verhuur op basis van bepaalde persoonlijke kenmerken van een kandidaat-huurder is echter discriminatie en dus verboden. Om dit te voorkomen, mag de verhuurder alleen informatie vragen die relevant is voor het verhuren van de woning, zoals je identiteit, adres en inkomen. Vragen over gezondheid of strafblad zijn ook niet toegestaan.

text-image-collection

Mag je huisdieren houden in je huurwoning?

In principe zijn huisdieren altijd welkom in huurwoningen. De huurwetgeving zwijgt hierover, waardoor verhuurders geen algemeen verbod kunnen afdwingen. Zelfs in het huurcontract mag geen clausule staan die huisdieren verbiedt.

Daar staat tegenover dat je als huurder geen overlast mag veroorzaken en de woning in goede staat moet achterlaten bij het einde van de huurovereenkomst. Denk ook zeker aan het welzijn van je huisdier en stel jezelf de vraag of je huurwoning geschikt is.

Een goede verstandhouding met je huisbaas is natuurlijk belangrijk, dus meld het altijd als je een huisdier hebt of er een wilt. Kleine huisdieren zoals hamsters of parkieten veroorzaken over het algemeen geen schade of overlast en zijn doorgaans toegestaan. 

Voor grotere dieren ga je beter in overleg. Kom je er zelf niet uit? Dan kan de vrederechter beslissen of het huisdier is toegestaan. Een verhuurder mag je sowieso niet uit de huurwoning zetten omwille van huisdieren, maar jij blijft als huurder steeds verantwoordelijk voor eventuele schade die je huisdier veroorzaakt. Meer info over huisdieren in huurpanden? Dan kan je terecht bij de Huurdersbond.

text-image-collection

Snel zijn is vaak de boodschap

Belangrijk om in het achterhoofd: de huurmarkt is een snelle markt. Panden en woningen raken ontzettend snel verhuurd. Vaak is er dan ook weinig bedenktijd mogelijk. Daarom is weten wat je wilt erg belangrijk om snel te kunnen reageren. 

Je zoektocht via een vastgoedadviseur laten verlopen, helpt je ook al een serieuze stap vooruit. Wanneer je kiest om via een vastgoedadviseur te werken, kan je vaak met een online kandidatuur werken. Zo neem je alvast een stap vooruit op de rest!
 

3. De huurovereenkomst, wat staat erin?

Heb je een akkoord met de verhuurder? Dan wordt dit vastgelegd in het huurcontract. Dit is het document waarin jullie overeenkomst officieel wordt gemaakt. Daarom zijn er zaken die zeker vermeld moeten worden om discussies te voorkomen.

Het huurcontract moet op papier opgesteld worden en staat op naam van de huurder. Beide partijen moeten een origineel exemplaar krijgen waarin wordt vermeld hoeveel exemplaren er zijn gemaakt en ondertekend. Nadien moet de verhuurder het ook laten registreren.

 • De identiteit van de huurder én de verhuurder (o.a. het rijksregisternummer) 
 • De begindatum van het contract
 • De exacte duur van het contract
 • De huurprijs en mogelijke waarborg
 • Welke extra huurkosten en -lasten je moet betalen.
 • Welke delen van het gebouw onder de huur vallen 
 • De EPC of EPB of te behalen e-peil 
 • Een verwijzing naar de ‘vulgariserende toelichting’, oftewel de wettekst rond het woninghuurrecht
image-text

Welke types woninghuurcontracten bestaan er?

 • Het huurcontract van korte duur: deze contracten hebben een maximale looptijd van drie jaar, maar kunnen ook korter zijn. Ze kunnen maximaal één keer verlengd worden, zolang de totale duur de termijn van drie jaar niet overschrijdt.
 • Het huurcontract van lange duur: een huurovereenkomst van meer dan drie jaar wordt automatisch beschouwd als een langetermijnovereenkomst, meestal een 3-6-9-contract genoemd vanwege de maximale duur van negen jaar.

4. Waarom moet je een waarborg betalen?

Een waarborg is niet wettelijk verplicht, maar wordt door de verhuurder vaak gevraagd. De waarborg dient uiteindelijk als onderpand voor de woning die je huurt. Dat bedrag is doorgaans drie maanden huur. De waarborg wordt op een derdenrekening geplaatst en blijft daar staan tot de huur ten einde loopt.

Normaal krijg je het volledige bedrag terug bij afloop van het huurcontract. De verhuurder heeft enkel recht om geld af te houden, wanneer je als huurder het pand niet in dezelfde staat achterlaat als bij de start van de huur. Het bedrag dat de verhuurder bijhoudt, dient om herstellingen uit te voeren.

Waar mag de verhuurder geen waarborg voor aftrekken?

Het verschil zit ‘m in gebruikssporen of gebruiksschade.

 • Gebruikssporen zijn normale slijtage van vloeren of het verkleuren van muurverf. 
 • Gebruiksschade is dan weer schade waar de huurder direct voor verantwoordelijk is, zoals deuken in de muur of kapotte ramen. 

Meer over wie voor wat betaalt, ontdek je in Punt 6 van deze gids. De verhuurder moet wel kunnen aantonen dat de kosten gerechtvaardigd zijn. Dat gebeurt via de plaatsbeschrijving

text-image-round

5. Waarvoor dient de plaatsbeschrijving?

Een belangrijk aspect van de start van jouw huurperiode is de plaatsbeschrijving. Deze vindt plaats na overhandiging van de sleutel en ten laatste in de eerste maand van de huurperiode. Samen met de verhuurder beschrijf je de staat van het pand zo gedetailleerd mogelijk, waarna jullie allebei het document dateren en tekenen. De plaatsbeschrijving is de staat waarin je het pand na afloop van de overeenkomst opnieuw moet opleveren.

Goede afspraken, goede vrienden

Een goede plaatsbeschrijving kan conflicten voorkomen. 

 • Voor jou als huurder is de plaatsbeschrijving belangrijk om aan te tonen welke schade er al was bij het begin van de huur (die je dus niet zelf moet vergoeden).
 • De verhuurder kan met deze beschrijving eventuele huurschade aantonen bij het einde van de huurovereenkomst en hiervoor een vergoeding vragen. 

Je kan samen met de verhuurder beslissen om een plaatsbeschrijving door een deskundige te laten opstellen. In dat geval delen jullie de kosten

Onze expertise, jouw voordeel

Wanneer je een huurwoning zoekt via Immo Point kan je erop rekenen dat de plaatsbeschrijving tot in de puntjes geregeld is. Wij werken samen met een deskundige expert die voor een kwalitatief dossier zorgt.

6. Laat je huurcontract registreren

De verhuurder moet het huurcontract laten registreren binnen twee maanden na ondertekening. Ook de plaatsbeschrijving moet geregistreerd worden, maar dat kan ook op een later tijdstip. De registratie is gratis.
Een niet-geregistreerd huurcontract heeft voor huurder en verhuurder exact dezelfde waarde als een geregistreerd contract. Waarom de registratie dan toch belangrijk is? Als huurder kan je een ongeregistreerd huurcontract opzeggen zonder termijn of vergoeding. De opzegging gaat dan in op de eerste dag van de maand nadat je hebt opgezegd. 
image-text

Hoe kan een verhuurder je contract registeren?

Bij Immo Point zorgt je Vastgoedadviseur voor de registratie van je huurcontract. Neemt je verhuurder de registratie voor eigen rekening? Dan kan dat online via de toepassing MyRent of bij het kantoor Rechtszekerheid waar de huurwoning gelegen is.

7. Welke verzekeringen moet je afsluiten?

Alle schade die aan het gebouw voorkomt, is in principe op verantwoordelijkheid van de verhuurder zijn brandverzekering. Je moet als huurder wel verplicht een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor brand- en waterschade in jouw woning. Deze verzekering dekt wel enkel ‘de bakstenen’ van je huurwoning. Je inboedel moet je op eigen verantwoordelijkheid verzekeren, want daar komt de verhuurder niet in tussen.

8. Ben jij verantwoordelijk voor onderhoud en reparaties?

Zowel jij als huurder als de verhuurder hebben allebei verantwoordelijkheden als het aankomt op het onderhoud van een huurwoning.

 • De verhuurder moet de woning in goede staat van onderhoud aan de huurder opleveren, en deze staat gedurende de huurperiode handhaven. 
 • De huurder moet er dan weer steeds voor zorgen dat het pand in goede conditie blijft. 
image-text

Vroeger werd weleens gezegd dat alle karweitjes voor de huisbaas waren, maar daar is sinds 2019 verandering in gekomen. Ook jij als huurder moet je steentje bijdragen en bent verantwoordelijk voor bepaalde onderhoudswerkzaamheden. In die gevallen sta je zelf in voor de kosten. Bovendien zijn er specifieke herstellingen die altijd de verantwoordelijkheid van de huurder zijn,

 • Kleine herstellingen/klein onderhoud huurwoningen.
 • Herstellingen door verkeerd gebruik of slecht onderhoud.
 • Herstellingen die moeten gebeuren omdat de huurder de verhuurder niet heeft verwittigd over de nodige herstellingswerken.

De perceptie van wat een kleine herstelling is, kan variëren. Daarom heeft de Vlaamse Regering een lijst samengesteld met voorbeelden van kleine herstellingen en onderhoudswerken die de verantwoordelijkheid van de huurder zijn.

Meldingsplicht als huurder

Voor alle andere (grote) herstellingen, bijvoorbeeld door slijtage of schade door overmacht, is de verhuurder verantwoordelijk. Maar ook jij als huurder hebt nog steeds je plicht, want jij moet de nodige herstellingen steeds op tijd melden. Want enkel zo kan de verhuurder effectief ingrijpen.

9. Huurcontract verlengen of beëindigen, hoe gaat dat?

Zoals eerder vermeld, zijn er twee mogelijke huurcontracten: een van korte en een van lange duur. Aan elk contract komt natuurlijk een einde en dan heb je de keuze om het te verlengen of te beëindigen. Of misschien komt er halverwege de looptijd van je contract een vervelende situatie voor waarbij je het contract moet herzien. In dit onderdeel van de huurdersgids schetsen we de verschillende mogelijkheden en situaties waarin je terecht kan komen.

Contract verlengen

Een contract van lange duur verlengen kan door een addendum toe te voegen aan het huurcontract. Op die manier hoeft er geen nieuw contract opgemaakt te worden en de oorspronkelijke voorwaarden blijven gelden.

Een huurcontract van korte duur opnieuw voor drie jaar verlengen? Dat kan slechts eenmaal gebeuren. Als er geen tijdige opzegging is gedaan of een geldige verlenging heeft plaatsgevonden, wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor negen jaar, zelfs als er intentie was om een nieuwe overeenkomst aan te gaan, met behoud van de oorspronkelijke voorwaarden. 

Contract opzeggen

Afhankelijk van het type huurcontract gelden er aparte regels.

text-image-collection

Huurcontracten korte duur

Als huurder kan je altijd zonder specifieke reden opzeggen, met een opzegtermijn van 3 maanden. De opzegging gaat dan van start op de eerste dag van de volgende maand. Bij vroegtijdige beëindiging ben je als huurder wel een vergoeding verschuldigd.

 • Beëindig je de huur in het eerste jaar? Dan betaal je 1,5 maanden huur als schadevergoeding.
 • Beëindig je de huur in het tweede jaar? Dan betaal je 1 maand huur als schadevergoeding.
 • Beëindig je de huur in het derde jaar?  Dan betaal je een halve maand huur als schadevergoeding.
text-image-collection

Huurcontracten lange duur

Als huurder kan je het huurcontract eindigen zonder reden op te geven, zolang je de opzegtermijn van 3 maanden respecteert. De opzegging gaat dan van start op de eerste dag van de volgende maand. Bij vroegtijdige beëindiging ben je als huurder wel een vergoeding verschuldigd.

 • Beëindig je de huur in het eerste jaar? Dan betaal je 3 maanden huur als schadevergoeding
 • Beëindig je de huur in het tweede jaar? Dan betaal je 2 maanden huur als schadevergoeding
 • Beëindig je de huur in het derde jaar?  Dan betaal je 1 maand huur als schadevergoeding
 • Na drie jaar vervalt de schadevergoeding, maar de opzegtermijn blijft wel gelden.

Mag de verhuurder het contract opzeggen?

Ook hier hangen de voorwaarden af van het type huurcontract. 

Huurcontracten korte duur +

Je verhuurder kan het contract niet opzeggen.

Huurcontracten lange duur +

Dat kan, maar enkel in de onderstaande gevallen.

 • Wanneer de verhuurder zelf in het huurpand wil gaan wonen. De opzeggingstermijn bedraagt zes maanden.
 • Wanneer de verhuurder zijn afstammelingen in het pand wil laten wonen. Ook hier geldt een opzeggingstermijn van zes maanden. Voor wie er allemaal als afstammeling gezien wordt, kan je onze blog nalezen.
 • Als de verhuurder het pand wil verbouwen, renoveren of wederopbouwen. Ook hier is de opzeggingstermijn zes maanden, al mag die niet verstrijken voor het einde van de eerste driejarige periode.
 • Zonder reden, maar dit kan enkel na het verstrijken van de eerste en tweede driejarige periode. Ook hier geldt een opzeggingstermijn van zes maanden. De verhuurder moet wel een schadevergoeding betalen van negen of zes maanden huur, dit naargelang de overeenkomst beëindigd wordt bij het verstrijken van respectievelijk de eerste of de tweede driejarige periode. 

Contract wijzigen

Uiteraard kan er op persoonlijk vlak ook heel wat veranderen. Huur je samen en ga je tijdens de huurperiode uit elkaar? Dan kan één van jullie twee nog steeds in de huurwoning blijven, met aangepast contract.

Wat als je feitelijk samenwonend bent? +

De hamvraag is: wie heeft het huurcontract ondertekend? Op basis van die info kan je beslissen wat er vervolgens gebeurt

 • Hebben jullie beide ondertekend? Dan blijven jullie allebei verantwoordelijk voor de rechten en de plichten. Beslis samen wie in de huurwoning blijft en laat het contract aanpassen zodat enkele degene die er blijft wonen vermeld staat. Of zeg het contract op als jullie allebei naar een nieuwe stek vertrekken. Dan zijn jullie beiden ook verantwoordelijk voor de opzegkosten.
 • Heeft één iemand ondertekend? En blijft die persoon ook in het pand wonen? Dan hoeft er aan het contract niets veranderd te worden. Beslist die persoon om toch ook te vertrekken? Dan is die alleen juridisch verantwoordelijk voor de opzegkosten.
Wat als je wettelijk samenwonend bent? +

Wettelijk samenwonenden of getrouwde partners worden automatisch allebei als huurder gezien, ook al staat er slechts één persoon vermeld in het huurcontract.

10. Wat bij problemen met de verhuurder?

In een ideale wereld verloopt alles altijd koek en ei tussen huurder en verhuurder. Alle plichten en verantwoordelijkheden staan samengevat in het huurcontract. Praktische problemen kunnen veelal zo opgelost worden. Maar af en toe kunnen er misschien toch vragen of onduidelijkheden naar boven komen. Blijft het geschil duren? Dan heb je verschillende opties als huurder om naar een oplossing te zoeken.

Juridisch advies kan je verkrijgen bij verschillende instanties, denk maar aan het woonloket of huurdersbonden
Huurbemiddeling kan helpen om tot een oplossing te komen. Een bemiddelaar zal in eerste instantie naar de partijen luisteren en zal geen actie ondernemen zonder hun goedkeuring. Bemiddeling is ook volledig vrijwillig.

Meer info over bovenstaande zaken kan je vinden via de website van de Vlaamse overheid.

text-image

Vind een huurwoning zonder zorgen met Immo Point

Je merkt het ongetwijfeld na het lezen van deze gids: er komt heel wat kijken bij het huren van een huis of appartement. Maar met de expertise van een Immo Point Vastgoedadviseur aan je zijde, neem je deze stap vol vertrouwen. Kijk eens rond in ons aanbod en ontdek een woning die helemaal aan je verwachtingen voldoet. Toch nog vragen? Onze Immo Point Vastgoedadviseurs zitten voor je klaar.

text-image-round

Om deze functie te gebruiken dient u ingelogd te zijn.

Login / maak een account aan