fbpixel
image

STEL IMMO POINT VOOR
AAN UW VRIENDEN EN KENNISSEN

 

En ontvang een bonus* van:   € 250 tot € 1.000  

svg icon arrow left

Bijzondere Bonusvoorwaarden Immo Point Vastgoed Schilde

1. Toepasselijkheid

Deze bijzondere bonusvoorwaarden vormen een subsidiaire aanvulling op de algemene voorwaarden van Immo Point welke van toepassing zijn op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. Afwijken van onderhavige bijzondere bonusvoorwaarden is enkel mogelijk indien dit expliciet en schriftelijk werd overeengekomen tussen  Immo Point en de opdrachtgever. Onderhavige bijzondere bonusvoorwaarden zijn geldig tot 31/12/2023

 

2. Definities

onderstaande definities zijn enkel van toepassing op onderhavige bijzondere bonusvoorwaarden en vinden geen toepassing in de algemene voorwaarden van Immo Point.

opdrachtgever: betreft de persoon dewelke aan Immo Point Vastgoed een schriftelijke aanbeveling heeft gegeven van een ander verkoper - eigenaar die zijn vastgoed/eigendom wenst te verkopen.
derde partij: betreft een eigenaar of meerdere eigenaars van een welbepaald onroerend goed, welke nog geen bestaande klant is van Immo Point Vastgoed, aldus waarvan Immo Point Vastgoed voorafgaand aan het aanbrengen van deze derde partij door de opdrachtgever nog niet eerder een exclusieve opdracht tot bemiddelen van een verkoop van een onroerend goed heeft ontvangen.​​​​​​​
opdrachtnemer: Immo Point Vastgoed - Turnhoutsebaan 75 te 2970 Schilde.​​​​​​​
contactgegevens:  in geval van natuurlijke persoon, de naam - voornaam - adres - telefoonnummer - e-mailadres; in geval van rechtspersoon, de maatschappelijke benaming - vennootschapsvorm - adres - telefoonnummer - e-mailadres en BTW- nummer.

 

3. Toekenning van de bonus

Een opdrachtgever welke een derde partij aanbrengt bij Immo Point, kan aanspraak maken op een van bonus* van € 250 tot maximum € 1.000 euro per aangebrachte derde partij,  

  • Vastgoed vanaf € 300.000 tot €   500.000 bij verkoop  bonus van € 250 
  • Vastgoed vanaf € 500.000 tot €   750.000 bij verkoop  bonus van € 500 
  • Vastgoed vanaf € 750.000 tot € 1.000.000 bij verkoop bonus van € 750  
  • Vastgoed boven € 1.000.000 bij verkoop bonus van maximum   € 1.000

De opdrachtgever geeft de contactgegevens van de door hem/haar aangebrachte derde partij door aan Immo Point Vastgoed, via de website of per e-mail naar info@immopoint.be . De opdrachtgever is dan ook verantwoordelijk voor het overmaken van de correcte contactgegevens;

De bonus  kan aan de opdrachtgever enkel worden toegekend indien de derde partij wordt aangebracht, aldus zijn/haar contactgegevens ter kennis worden gebracht aan Immo Point Vastgoed door de opdrachtgever;

Immo Point Vastgoed te Schilde neemt contact op met voormelde aangebrachte derde partij en indien deze aangebrachte derde partij een exclusieve opdracht aan Immo Point tot bemiddelen van verkoop van een onroerend goed ondertekend, en indien het eigendom ook effectief door Immo Point word verkocht heeft de opdrachtgever het recht op de bonus, zoals hierboven beschreven. 

 

4. Uitreiking van de bonus

Het bedrag van de bonus zal betaald worden door Immo Point Vastgoed aan de opdrachtgever bij het verlijden van de akte van het aangebrachte eigendom, vergezeld van een fiscale fiche 281.50

  • de bonus is niet cumuleerbaar en slechts geldig per aangebrachte verkoper en per eigendom. 
  • de bonus is niet overdraagbaar aan andere partijen of naar eventuele toekomstig nieuwe opdrachten van de door de opdrachtgever aangebrachte partij.
  • de opdrachtgever kan slechts éénmaal per jaar een derde partij aanbrengen.

 

5. Verval van het recht op bonus

In geval er geen verkoop wordt gerealiseerd binnen de exclusieve contracttermijn tussen de opdrachtgever en Immo Point, komt het recht op de bonus te vervallen.

image
image